Team-coaching

team3-kicsi

Egy vállalatnál, szervezetnél, ahol több ember dolgozik együtt, nagyon nem mindegy, hogy ők milyen szinten tudnak együttműködni, milyen a kommunikáció köztük, mennyire tudják személyesen is felvállalni a szervezet céljait, mennyire érzik magukénak az ügyet, milyen szinten állnak bele, teszik oda a vállukat. Fontos kérdés ilyenkor, hogy mi serkenti vagy mi hátráltatja őket, hiszen az egész szervezet hatékonysága múlik rajta. Ezt segíti a team coaching.

A team coaching egy változástámogató, fejlesztő eszköz, amelynek során összehangoljuk és növeljük egy csapat kollektív képességeit, javítjuk az együttműködési hajlandóságot, fokozzunk az egyének, a csapat és a szervezet hatékonyságát.

A fókuszban ilyenkor egy, a cég életében aktuálisan jelenlévő probléma vagy futó projekt közös feldolgozása áll.

A team coaching során gyakran felszínre kerülnek azok a kommunikációs problémák, célok, konfliktusok, egyéni elakadások, amelyek hátráltatják a csapaton belül a tagok együttműködését. A kölcsönös tudásmegosztás, kreatív válaszkeresés nem csupán új akciótervek, gyakorlati megoldások kidolgozását eredményezik, hanem rugalmassá és alkalmazkodóvá teszik a tagokat, akik ezáltal új lendületre, perspektívára, motivációra tesznek szert.

A team coaching a következő kérdésekben nyújt hatékony segítséget:

 • őszinte nyílt kommunikáció, hitelesség
 • csoportdinamika erejének kiaknázása: szerepek, minták felismerése, új szemléletmód és -váltás lehetősége
 • tapasztalati tanulás, tudáselmélyülés
 • személyes és szociális-közösségi kompetenciák fejlesztése
 • valódi csapatérzés kialakulása
 • problémamegoldás, konfliktuskezelés, projektvezetés, kommunikációs technikák elsajátítása, fejlesztése
 • döntéshozatal, delegálás, határidő-kezelés hatékonysága és teljesítmény tartós növelése
 • inspiráció, elköteleződés, motiváció növelése
 • rugalmasság és alkalmazkodóképesség egyéni és csapatszinten
 • elmélet gyakorlatba ültetése jól körülírt akciótervek kidolgozása és követése által
 • bizalom: önbizalom és egymás iránti bizalom, a szervezetbe vetett bizalom növelése
 • az egyén helye, szerepe a csapatban, csapaton belüli szerepek tisztázása
 • egyértelmű cél- és feladat-meghatározás, elköteleződés és felelősségvállalás egyéni és csoportszinten

Ahhoz, hogy mélyreható változások történjenek, célszerű a csapattagoknak több coaching alkalmon részt venniük.

Bővebb információ itt: kapcsolat